Η παραγωγή CBD της CanaLine

Η εταιρεία μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς CBD στην Ευρώπη, και εγγυάται την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων CBD.
Αντιμετωπίζουμε τις αυξανόμενες απαιτήσεις της γρήγορα αναπτυσσόμενης αγοράς κανναβινοειδών με κορυφαία ποιότητα επεξεργασίας και επιχειρηματική και κοινωνική ευθύνη.
Στην καλλιέργεια, την παραγωγή και την επεξεργασία των προϊόντων, σημασία έχει η τήρηση των αυστηρότερων κριτηρίων ποιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε μεγάλη σημασία στην αναπαραγωγιμότητα των παραγωγικών διαδικασιών. Όλα τα άνθη CBD προέρχονται από δική μας παραγωγή, και η καλλιέργειά τους γίνεται στην Ελβετία.
Η εγκατάσταση παραγωγής είναι μια από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες φυτείες CBD της Ελβετίας. Γι’ αυτόν τον σκοπό ελέγχουμε κάθε μέρα τις ροές εργασιών, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να παρέχουμε απολύτως καθαρό και υγιεινό έλαιο CBD.
Όπως τονίζουν οι ειδικοί, στην αγορά του CBD αποφασιστικά κριτήρια αποτελούν η προέλευση και η ποιότητα της μάρκας. Τα βιολογικά προϊόντα χωρίς κατάλοιπα που διαθέτουν πιστοποιητικά ανάλυσης και καθαρότητας θα πρέπει να προτιμώνται. Πέρα απ’ αυτό, η τυποποίηση όσον αφορά το CBD στα προϊόντα είναι ουσιώδους σημασίας. Γι’ αυτόν τον σκοπό ελέγχουμε κάθε μέρα τις ροές εργασιών, ώστε να είμαστε πάντα σε θέση να παρέχουμε απολύτως καθαρά προϊόντα CBD.

ΦΥΤΕΙΑ CBD

Η εργασία μας διεξάγεται με τεχνολογία κλιματισμού (CO2Grow). Στα κουτιά δεν εισχωρεί εξωτερικός αέρας, και όλες οι κλιματικές συνθήκες ρυθμίζονται αυτόματα.
Η αίθουσά μας διαθέτει μια μεγάλη σειρά από ενδείξεις, που εμφανίζουν τα στοιχεία για την αναγκαία θερμοκρασία χώρου και υγρασία αέρα.

Τα φυτά καλλιεργούνται σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, και ακτινοβολούνται με λυχνίες νατρίου υψηλής πίεσης που είναι στερεωμένες σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις στην οροφή.
Οι αυστηροί κανόνες υγιεινής προδιαγράφουν, μεταξύ άλλων, ότι η είσοδος στον κατασκευασμένο με τοιχώματα αλουμινίου χώρο καλλιέργειας των φυτών επιτρέπεται μόνο με κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Το ενσωματωμένο βιομηχανικό δάπεδο εξασφαλίζει επιπλέον ότι όλα παραμένουν άσηπτα.
Στη στέγη υπάρχουν φωτοβολταϊκά συστήματα, έτσι ώστε τις ηλιόλουστες μέρες η φυτεία να λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Αλλά και η δυνάμει υψηλή κατανάλωση νερού διατηρείται χαμηλή χάρη σε ένα βιώσιμο σύστημα. Το εξατμιζόμενο νερό συλλέγεται σε κάνιστρα και μπορεί έτσι να επαναχρησιμοποιηθεί.